KBRwyle Technician, TMDE in Czech Republic

Technician, TMDE

Description

Název pozice/ Position

Metrolog electro/ Metrology Technician Electro

Název pracoviště a

nadřízený vedoucí/

Work place and manager

Kalibrační laboratoř, Metrology Supervisor / Calibration laboratory, Metrology Supervisor

Účel pozice/ Purpose of the position

Zajišťování kalibrací měřidel v oboru fyzikální (nedélkové) metrologie pro našeho zákazníka v leteckém průmyslu./ To ensure calibration of physical gauges for our customer in aerospace industry.

Počet volných míst/ Number of positions

1

Požadované vzdělání/ Required education

Minimálně SŠ s maturitou v elektrotechnickém oboru/ Minimum high school with a degree in electrical engineering

Odborná praxe/ Professional experience

Praxe na podobné pozici výhodou / Practice for a similar position advantage

Specifické znalosti/

Specific knowledge

 • Uživatelsky MS Office / MS office – user level

 • MS Excel – pokročilý / MS Excel – advanced

 • Vyhláška 50/1978 Sb. – elektro - výhodou / Decree 50/1978 Coll. - electro - advantage

 • Znalost SAP nebo Palstat výhodou / SAP, Palstat knowledge advantage

 • Znalost anglického jazyka - úroveň B2 / English language – level B2

 • Základní znalost používání měřidel výhodou / Basic knowledge of the use of gauges

 • Zkušenost s prací v kalibrační laboratoři a znalost ISO 17025 výhodou / Experience with work in calibration laboratory and ISO 17025 k nowledge advantage

 • Znalost MSA, SPC výhodou / Knowledge of MSA, SPC advantage

 • Řidičský průkaz sk. B / Driving licence B

Požadované schopnosti a vlastnosti/ Required capabilities and features

Zodpovědnost, spolehlivost; přesnost; samostatnost; schopnost a ochota se učit novým věcem, organizování a plánování práce, jednání s lidmi, bezúhonnost./ Responsibility, Reliability; accuracy; independence; ability and willingness to learn new things, organizing and planning work, dealing with people, integrity.

Hlavní odpovědnosti/ Main responsibilities

 1. Kalibrace zařízení pro tepelné zpracování dle AMS 2750 / Calibration of furnaces in accordance with AMS 2750

 2. Měření přesnosti pece SAT (System Accuracy Test) / Perform test of furnace accuracy SAT (System Accuracy Test)

 3. Měření jednotnosti tepelného pole pece TUS (Temperature Uniformity Survey) / Perform uniformity survey of vakuum furnace (TUS)

 4. Kalibrace nedélkových měřidel a etalonů v souladu s interními předpisy /Calibration of nondimensional gauges and standards

 5. Kalibrace a údržba nedélkových metrologických standardů (etalonů) a měřících zařízení metrologie a jejich správné používání v souladu s návodem pro použití / Calibration and maintenance of length metrology standards.

 6. Kalibrace a údržba pracovních měřidel (elektro, tlak, teplota atd.). / Calibration and maintenance of gauges (electro, pressure, temperature etc. .

 7. Řízení neshodného měřidla / Out of tolerance gauge solving.

 8. Seřizování a nastavování měřidel /To ensure accuracy and uniformity of measuring in field of lenght

 9. Provádění seřizování a nastavení měřidel dle požadavků výroby / To provide setting of gauges per production requirements

 10. vychystávání měřidel pro operátory dle MOT / To set up gauges for production per MOT

 11. Vést a udržovat evidenci a dokumentaci o kalibraci seřízení, nastavení měřidla dle interních předpisů/To keep and maintain file and documentation of gauge adjusting and setting per internal instructions

 12. Zavádění nových měřidel do softwaru pro jejich evidenci včetně související dokumentace např. externí kalibrační protokol, návod k obsluze atd. / Evidence of new gauges to appropriate software including relevant documents e.g. external calibration certificates, operating manual etc.

 13. Vedení a udržování evidence a dokumentace o kalibraci měřidel v databázích k tomu určených / Keep and maintain evidence and documentation of gauges calibration in appropriate database

 14. Provádění evidence a udržování záznamů o výdeji měřidel do výroby. / To keep an evidence of gauges released to production

 15. Označovat měřidla pro jejich evidenci a stav dle interních předpisů/To mark calibrated gauges for their evidence and status per internal procedures

 16. Označovat měřidla evidenčními čísly / Mark gauges by evidence numbers

 17. Označovat měřidla kalibračními značkami a značkami stavu / Mark gauges by calibration stickers and status stickers

 18. Označovat neshodná měřidla / Mark out of tolerance gauges

 19. Zajišťovat externí kalibrace měřidel dle interních předpisů/ To provide external calibration of per internal procedures

 20. Vytváření podkladů pro objednání externí kalibrace/ Make basis for external calibration ordering

 21. Objednáni externí kalibrace v systému k tomu učeném / Order external calibration appropriate system

 22. Zajistit kontrolu a schválení externí kalibrace / To ensure control and approval of external calibration

 23. Řešení neshod zjištěných při kontrole externí kalibrace / Deal with nonconformance identified during control of external calibration

 24. Opravy a seřizování měřidel dle interních předpisů /To carry out small repairs and gauge adjustments.

 25. Provádění drobných oprav a seřízení měřidel / Perform basic repairs and adjusting of gauges

 26. Spolupráce při řešení externích oprav měřidel / Assist by external repairs of gauges

Směnnost/ Shifts

Ano / Yes

Služební cesty/ Bussiness traveling

10%

Rizikové pracoviště/ Risky workplace

NE / No

Navrhovaná mzda/ Proposed wage

Benefity/ Benefits

 • Práce v leteckém průmyslu a přístup k nejnovějším technologiím / work in Aerospace and access to high-end technologies

 • Práce v úzkém kolektivu / work in small team

 • 5 týdnů dovolené / 5 weeks holiday

 • Volná pracovní doba / flexible working hours

 • Příspěvek na stravování formou stravenek / meal contribution - meal vouchers

 • Kurzy Anglického jazyka hrazené zaměstnavatelem / An English course on working time.

 • Příspěvek na penzijní připojištění / Contribution to supplementary pension insurance

 • Příspěvek na regenerační a preventivní péči ve výši 1000,- Kč za rok / A contribution to regenerative and preventive care of CZK 1,000 per year

Job: Engineering/Technical – Specialty

Primary Location: Czech Republic

Req ID: 1060113